ЦЕНОРАЗПИС - Ветеринарен Кабинет д-р Ирена Андонова

Прегледи и посещения

Прегледи
Преглед общ  10 лв.
Преглед общ на неспокойно/опасно животно 15 лв.
"Специализиран преглед (ортопедичен, офталмологичен, ларингоскопски и т.н.)" 20-30 лв.
Първи контролен преглед 10 лв.
Всеки следващ контролен преглед 5 лв.
Контр. преглед на опасно/неспокойно животно  15 лв.
Преглед извън работно време 20 лв.
Второ мнение 20 лв.
"Второ мнение, вкл. преглед" 30 лв.
"Второ мнение, вкл. специализиран преглед" 45 лв.
Рентгенография/и разчитане 20 лв.
Рентгенография/и второ мнение 30 лв.
Ехография – коремни органи - котка 30 лв.
Ехография - коремни органи - куче 30-45 лв.
Електрокардиограма - начална (диагностична) с тълкуване 30 лв.
Електрокардиограма - контролна 20 лв.
Домашни посещения
Посещения на адрес до 5 минути пеша от клиниката 10 лв.
Посещение на място (в рамките на широкия център на София) 20 лв.
Посещение на място (извън широкия център на София) 30 лв.
Посещение на място извън околовр. път на София (само с транспорт на клиента!) 40-50 лв.
Посещение на място (извън рамките на София) извън рамките на работното време 50-60 лв.
Пристигане на лекар в клиниката извън работното време 20 лв.
Пристигане на лекар в клиниката извън работното време (за един лекар) на празник 30 лв.
Цената на посещението не включва цената на прегледа и/или манипулацията. При посещения, които не са по спешност, часът на посещението се определя единствено и само от лекаря! Ако се налага посещение от повече от един колега, цената се удвоява.

Ваксинации, обезпаразитяване

Кучешки:
- Puppy 30 лв.
- DHPPi 30 лв.
- DHPPiL 30 лв.
- DHPPiRL 30 лв.
- Rabisin-R 15 лв.
- Biocan M (противогъбична) 25 лв.
Котешки:
Начална  срещу панлевкопения, херпес и калицивирусни инфекции при котки 30 лв.
Годишна срещу панлевкопения, херпес, калицивирусни инфекции и бяс при котки 30 лв.
Purevax нов тип ваксина срещу панлевкопения, херпес, калицивирусни инфекции, хламидиоза и левкемия при котки 60 лв.
Purevax нов тип ваксина срещу панлевкопения, херпес и калицивирусни инфекции при котки 35 лв.
Заешки:
PESTORIN M (на 12 мес.) 20 лв.
PESTORIN (на 6 мес.) 15 лв.
За порове: 30 лв.
По желание на клиента или при доказана свръхчувствителност на пациента към посочените ваксини се използват ваксини с аналогичен ефект, но на други производители. И в двата случая цените на ваксинациите са аналогични на посочените.
Обезпаразитяване външно (с Frontline, Advantix, Sertifekt и др.)
Котки 15-20 лв.
Кучета до 10 кг 20 лв.
10 кг - 20 кг 24-26 лв.
20 кг - 40 кг 28-30 лв.
40 кг - 60 кг 30-32 лв.
над 60 кг 45-50 лв.
Обезпаразитяване вътрешно(с Drontal, Cestal, Plerion и др.)
Котка или куче до 10 кг 10 лв.
Куче 11-20 кг 15-20 лв.
Куче 21-35 кг 22-25 лв.

Администрация и документи

Издаване и преиздаване на здравен паспорт 5 лв.
Издаване и преиздаване на паспорт по европейски формат 15 лв.
Поставяне на микрочип, включително документообработка 40 лв.
Подготовка на документи при пътуване извън България (вкл: паспорт, чипиране, обезпаразитяване,ваксинация против Бяс и документообработка) 100 лв.
Здравна декларация при пътуване извън България (включва преглед на животното 24ч. преди отпътуване)  25 лв.

Манипулации (ако се налага упояване, то се заплаща отделно!)

Подкожна, мускулна, венозна инжекция 5 лв.
Отстраняване на кърлеж (до 4 кърлежа) 5-15 лв.
Отстраняване на над 4 кърлежа 15-30 лв.
Почистване на анални жлези (всъщност сакове) 8-10 лв.
Почистване и промивка на анални жлези 10-15 лв.
Почистване на анални жлези с въвеждане на антибиотична суспензия 10-15 лв.
Сухо почистване на ухо/ши на спокойно животно или с достатъчен контрол от стопанина 8-10 лв.
Сухо почистване на ухо / уши извън горния случай без упойка 15-20 лв.
Промивка на ухо / уши на спокойно животно или с достатъчен контрол от стопанина 15-25 лв.
Промивка на ухо / уши извън горния случай без упойка 25-50 лв.
 Упояване (анестезиране)
Анестезия на котка или куче до 10 кг и поддържане на упойка до 30 мин. (прегледът или манипулацията се таксуват отделно) 25 лв.
Анестезия на куче над 11 кг и поддържане на упойка до 30 мин. (прегледът или манипулацията се таксуват отделно) 35-55 лв.
Отстраняване на чуждо тяло (анестезията се заплаща отделно) 
Отстраняване на чуждо тяло от око 20-30 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от ухо/уши 20 лв.
- Отстраняване на чуждо тяло от лапа 20-40 лв.
- Отстраняване на чуждо тяло от нос 35-60 лв.
Вземане на кръв и секрети:
Вземане на кръв от куче 10 лв.
Вземане на кръв от котка  12-15 лв.
Вземане на кръв от котка с анестезия (анестазията се заплаща отделно!) 10 лв.
Вземане на космена проба 3 лв.
Вземане на епидермална проба 3 лв.
Вземане на раневи секрет за проба 5 лв.
Вземане на телесен секрет за проба 5 лв.
Пункционна биопсия 40 лв.
Тъканна биопсия 50-60 лв.
Поставяне на венозен катетър (абокат) 10-15 лв.
Поставяне на венозен катетър (абокат) на буйно животно без анестезия 20-30 лв.
"Обработка на повърхностна рана, вкл. повърхностна прясна ухапна рана" 10-30 лв.
Повторна и т.н. промивка и/или превръзка на рана 10-15 лв.
Обработка на абсцес/флегмон - без упойка само при сърдечно или белодробно болни! 25-65 лв.
Катетеризация на мъжка котка за вземане на стерилна урина – само с упойка! 15 лв.
Катетеризация на мъжко куче за вземане на стерилна урина 15-20 лв.
Катетеризация на мъжки котка или куче при липса на уриниране и др. проблеми 20-30 лв.
Катетеризиране на женско животно 25-30 лв.
Клизма – куче 20-70 лв.
Клизма – котка 15-20 лв.
Пункция на става 30-50 лв.
Абдоминоцентеза – диагностична 30 лв.
Абдоминоцентеза – терапевтична 40-150 лв.
Торакоцентеза – диагностична 40 лв.
Торакоцентеза – терапевтична 60-150 лв.
Перикардиоцентеза 100-180 лв.
Цистоцентеза 30-45 лв.
Превръзка/шина – ниво 1 5-15 лв.
Превръзка/шина – ниво 2 20-30 лв.
Превръзка/шина – ниво 3 30-40 лв.
Превръзка/шина – ниво 4 40-70 лв.
Промиване на препуциум/влагалище 8-20 лв.
Екстракция на зъб - без упойка само при сърдечно или белодробно болни! 20-45 лв.
"Отстраняване на зъбен камък с ултразвук на котка - без анестезия само при сърдечно или белодробно болни! (изваждане на зъб, ако се наложи, се таксува отделно по 7-10 лв. на зъб):
- 1-вастепен 40 лв.
- 2-растепен 45 лв.
- 3-тастепен 50 лв.
- 4-тастепен 60 лв.
Отстраняване на зъбен камък с ултразвук на куче - без упойка само при сърдечно или белодробно болни! (изваждане на зъб, ако се наложи, се таксува отделно по 7-15 лв. на зъб):
- 1-вастепен 40-45 лв.
- 2-растепен 50-55 лв.
- 3-тастепен 60-65 лв.
- 4-тастепен 70-80 лв.
Изваждане на млечни зъби (за всички налагащи го зъби) 50-70 лв.
Изкуствено осеменяване на куче 130-160 лв.

Лабораторна диагностика

Кръвни изследвания:
Пълна кръвна картина 15 лв.
Биохимични показатели – за показател 2-5 лв.
"Стандартен панел (биохимия, глюкоза и пкк)" 33 лв.
Стандартен панел без пкк 25 лв.
Кръвна натривка за дкк 20 лв.
Кръвна натривка за друго изследване (напр. бабезия) 15-30 лв.
Глюкоза – глюкомер 5 лв.
Глюкозна крива 25-80 лв.
Изследване на урина:
- тест лента 6 лв.
- рефрактометър 10 лв.
 под микроскоп (кристали) 20 лв.
Изследване на изпражнения:
Копроовоскопия 20 лв.
Копроовоскопия - контролна 15 лв.
Цитология/Хистология на тъкани, секрети:
Цитологично изследване 20-30 лв.
Цитологично изследване на влагалищен секрет  30 лв.
Пункционна биопсия 40 лв.
Тъканна биопсия 50-60 лв.
Специфични изследвания:
Изследване на космено - епидермална проба 15 лв.
Посявка за дерматофити 30 лв.
"Тест – парвовироза, гана, котешка левкемия, FPV, панкреатит, векторни заболявания и т.н." 25-60 лв.

Подстригване и козметични процедури

Котки - задължително с анестезия (!), включена в цената 45 лв.
Кучета 30 лв.
Кучета - частично 15-20 лв.
Кучета – лапи и уши 15 лв.
Други едри породи (30 - 40 кг) 40 лв.
Гигантски породи (над 40 кг) 45-50 лв.
Изрязване на нокти на куче, гризачи 5 лв.
Изрязване на, зъби и клюн на декоративни птици и гризачи 10 лв.
Цената за кучета е за подстригване без анестезия. Ако се налага такава, тя се заплаща допълнително в размер на 15 - 55 лв. Съгласно раздел „Упояване” на ценоразписа.

Хирургия на меки тъкани (цената включва стандартна анестезия)

Кожни рани:
- 1-вастепен 15-40 лв.
- 2-растепен 30-50 лв.
- 3-тастепен 40-100 лв.
- 4-тастепен 50-200 лв.
Пластика на кожни рани 120-200 лв.
Оперативно отстраняване глава на кърлеж 45-60 лв.
Обработка по спешност (вкл. зашиване, ако раната позволява) на наранени крайници с кървящи съдове, увредени сухожилия и т.н. 100-150 лв.

Кастрация и Пиометра

Мъжко куче:
до 10 кг 100 лв.
11 - 20 кг 120 лв.
21 - 40 кг 140 лв.
над 40 кг 160 лв.
Женско куче:
до 10 кг 120 лв.
11 - 20 кг 140-160 лв.
21 - 40 кг 200 лв.
над 40 кг 250 лв.
Кастрация на женска котка 120 лв.
Кастрация на мъжка котка 80 лв.
Кастрация на заек/гризачи:
- мъжко животно 80 лв.
- женско животно 150 лв.
Кастрация на пор с екстирпация на анални жлези:
- мъжко животно 200 лв.
- женско животно 250 лв.
Кастрация на крипторхид – котка 120 лв.
Кастрация на крипторхид – куче 150-200 лв.
Допълнителна такса при кастрациите при:
- по време на разгонване 20%
- при бременност 60%
- затлъстяване 20%
Екстирпация на анални жлези 200 лв.
Отстраняване на кожен тумор / кожни тумори 120-200 лв.
Мастектомия – куче 220-300 лв.
Мастектомия – котка 150-200 лв.
Умбиликална херния 100-180 лв.
"Ингвинална, скротална, фемурална херния" 200 лв.
Травматична херния / евентрация 200-250 лв.
Перинеална херния 150-300 лв.
Перинеални тумори 100-250 лв.
Корекция на изпадане на ректума:
- без некроза на червото 110-140 лв.
- с некроза на червото 170-180 лв.
- колопексия 250-300 лв.
Ректовагинална фистула - котка 120-150 лв.
Ректовагинална фистула - куче 120-180 лв.
Атрезия на ануса - котка 150-200 лв.
Атрезия на ануса - куче 180-220 лв.
Комбинация от ректовагинална фистула и атрезия на ануса 230-400 лв.
Операции в областа на главата:
Пластика на твърдо небце 200 лв.
Пластика на меко небце 200 лв.
Ороназална фистула 120-200 лв.
Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/ 120-200 лв.
Екстирпация на слюнчена жлеза 200-250 лв.
Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно 150-180 лв.
Cherry eyе - едностранно 120 лв.
Корнеална язва – скарификация 90-120 лв.
Корнеална язва – конюнктивална лапичка 160-200 лв.
Пришиване на клепачи /трети клепач/ 120-150 лв.
Корнеално чуждо тяло 120-200 лв.
Хирургично лечение на панус 120-200 лв.
Хирургично отстраняване на ектопични мигли 120-200 лв.
Рани на клепачите 120-200 лв.
Тумор/и на клепачите 120-200 лв.
Проптозис на очната ябълка 180-220 лв.
Енуклеация - едностранно 200-250 лв.
Отохематом - едностранно 160-220 лв.
Ушна пластика 200-250 лв.
Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал 200-250 лв.
Аблация на ушния канал 250-400 лв.
Лечебно купиране на уши 150-180 лв.
Операции на хранопровода – шийна област 300-350 лв.
Операции на хранопровода – гръдна област 500-800 лв.
Диагностична лапаротомия котка 100-110 лв.
Диагностична лапаротомия – куче до 30 кг 120 лв.
Диагностична лапаротомия – куче над 31 кг 150 лв.
Пиометра / Кастрация при пиометра
Пиометра – куче до 14 кг 180 лв.
Пиометра – куче 15 - 25 кг 220 лв.
Пиометра – куче 26 - 40 кг 280 лв.
Пиометра – куче над 41 кг 350 лв.
Пиометра на куче над 6 г. + 70 лв.
Пиометра на куче над 12 г. + 100 лв.
Пиометра – котка до 6 г. 140 лв.
Пиометра - котка 6 – 12 г. 180-200 лв.
Пиометра на котка над 12 г. 220 лв.
Цезарово сечение – куче 350-450 лв.
Цезарово сечение – котка 300-350 лв.
Спленектомия – куче 300-350 лв.
Спленектомия – котка 250-300 лв.
Гастротомия 250-350 лв.
Частична гастректомия 250 лв.
Пилоропластика 250-300 лв.
Ентеротомия 350 лв.
Ентероанастомоза 350-450 лв.
Комбинация от гастротомия и ентеротомия или ентероанастомоза 500 лв.
Мегаколон 300-400 лв.
Инвагинация 350-450 лв.
Превъртане / разширение на стомаха 600-700 лв.
Оперативно лечение на перитонит 400-600 лв.
Операции на уринарните/половите пътища:
Цистотомия 200-350 лв.
Поставяне на цистостомален катетър 100 лв.
Отстраняване на тумори на пикочния мехур 300-450 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на котка 250-350 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на куче до 25 кг 350-400 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на куче над 25 кг 400-500 лв.
Уретротомия – куче 350 лв.
Скротална уретростомия – куче 400-450 лв.
Перинеална уретростомия – котка 260 лв.
Реуретростомия 350 лв.
Травматично разкъсване на уретрата 450 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент до 10 кг 250-300 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент 11 - 25 кг 350 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент 26 - 40 кг 400-450 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент над 41 кг 500-550 лв.
Вагинални тумори – тазов капак 600-750 лв.
Тестикуларни тумори 250 лв.
Изпадане на влагалище/пенис 250-400 лв.
"Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс" 250-350 лв.
Екстирпация на бъбрек 600 лв.
Простатен абсцес 450-600 лв.
Простатна циста 500-600 лв.
Операции на дихателната система:
Пластика на ноздри 250-450 лв.
Трахеотомия 300 лв.
Лобектомия на бял дроб 600-800 лв.
Диафрагмална херния 350-500 лв.

Ортопедични операции (цената се определя от степента на фрактурата, теглото и възрастта на пациента и от използвания фиксатор)

Луксация на долночелюстна става – закрито наместване 150-200 лв.
Фрактури на долна челюст 280-350 лв.
Фрактури на горна челюст 350-500 лв.
Фрактури на пръста 150-250 лв.
Ампутация на пръст 120-180 лв.
Фрактура – метакарпус – куче 200-300 лв.
Фрактура – метакарпус – котка 200-250 лв.
Фрактура – метатарзус – куче 200-300 лв.
Фрактура – метатарзус – котка 200-250 лв.
Фрактури – киткова става 300-400 лв.
Фрактури – тарзална става 300-400 лв.
Фрактура – радиус 300-400 лв.
Фрактура – тибия 300-450 лв.
Фрактура – раменна кост 300-400 лв.
Фрактура – бедрена кост 350-400 лв.
Фрактура – лопатка 350-500 лв.
Фрактури – таз 220-500 лв.
"Фрактури на ребра, гръден капак" 400-500 лв.
Луксация на тазобедрена става:
- закрито наместване 100-160 лв.
- оперативно наместване 350-450 лв.
Луксация на тарзална става – изкуствени връзки 400-500 лв.
Скъсана предна кръстна връзка: изкуствени връзки:
- пациент до 15 кг. 350-400 лв.
- пациент над 15 кг. 400-450 лв.
Скъсана предна кръстна връзка: tibial wedge 400-600 лв.
Луксация на патела /първа до четвърта степен/ 350-450 лв.
Възстановяване на сухожилия 300-400 лв.
Остеотомия на бедрената глава 300-350 лв.
Артродеза – киткова става 250-500 лв.
Артродеза – тарзална става 250-500 лв.
Ампутация на гръден крайник – котка 200 лв.
Ампутация на гръден крайник – куче до 20 кг 300 лв.
Ампутация на гръден крайник – куче над 21 кг 300-450 лв.
Ампутация на тазов крайник – котка 200 лв.
Ампутация на тазов крайник – куче до 20 кг 300-350 лв.
Ампутация на тазов крайник - куче над 21 кг 350-450 лв.
*Инхалационна анестезия (епидурална, с Диприван) или други типове щадяща анестезия необходима при рискови пациенти се заплаща допълнително 70-150 лв.
** Ако за извършване на манипулации, неналагащи в стандартния случай анестезия, се наложи такава поради недостатъчен контрол от страна на стопанина върху животното, манипулацията се оскъпва с 25 - 55 лв. в зависимост от вида и килограмите на пациента, продължителността на поддържане на упойка и използването или не на стрела съгласно раздел „Анестезране” по-горе
***Преди всяка операция или изискваща упойка манипулация стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида анестезия след обстойно разяснение от лекаря. Ако изборът им не съвпада с мнението на лекаря, подписват допълнителна декларация
**** Цената на операцията включва и отстраняването на конците от операцията.

Хотел / Стационарно лечение

Хотел през работно време за котка 8 лв.
Хотел 24 часа за котка 15 лв.
Хотел 24 ч. гризачи, влечуги и птици  5-15 лв.
Стационар 24 часа за котка 15-30 лв.
Стационар 24 ч. гризачи, влечуги и птици 20-40 лв.
* За котки - цената включва обслужване и стандартна (нелечебна) храна от най-висок клас. Лечебната храна и манипулациите се заплащат допълнително. 

Евтаназия (хуманно умъртвяване)

- Котка 50 лв.
- Куче 70-100 лв.
- Куче над 45 кг 120 лв.
Аутопсия котка 30-60 лв.
Аутопсия куче 30–100 лв.
Загробване

"ЛЕКАРИТЕ В амбулаторията ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ"