ЦЕНОРАЗПИС - Ветеринарен Кабинет д-р Ирена Андонова В сила от
Март, 2012 г.
Преглед общ на спокойно или контролирано от стопанина животно 10 лв.
Преглед общ на неспокойно животно с недостатъчен контрол от стопанина без упояване 15 лв.
Специализиран преглед (ортопедичен, офталмологичен, ларингоскопски и т.н.) 20-25 лв.
Преглед общ на опасно животно с недостатъчен контрол от стопанина без упояване 20-25 лв.
Специализиран преглед на опасно или неспокойно животно с недостатъчен контрол от стопанина без упояване 40 лв.
Първи контролен преглед 10 лв.
Всеки следващ контролен преглед 5 лв.
Контр. преглед на опасно/неспокойно животно с недост. контрол от стопанина без упояване 15 лв.
   
Преглед извън работно време 20 лв.
Второ мнение 20 лв.
Второ мнение, вкл. преглед 30 лв.
Второ мнение, вкл. специализиран преглед 45 лв.
Домашни посещения
Посещения на адрес до 5 минути пеша от клиниката 10 лв.
Посещение на място (в рамките на широкия център на София) 20 лв.
Посещение на място (извън широкия център на София) 30 лв.
Посещение на място извън околовр. път на София (само с транспорт на клиента!) 40-50 лв.
   
Посещение на място (извън рамките на София) извън рамките на работното време 50-60 лв.
Пристигане на лекар в клиниката извън работното време 20 лв.
Пристигане на лекар в клиниката извън работното време (за един лекар) на празник 30 лв.
* Цената на посещението не включва цената на прегледа и/или манипулацията. При посещения, които не са по спешност, часът на посещението се определя единствено и само от лекаря! Ако се налага посещение от повече от един колега, цената се удвоява.
Упояване:
Упояване на котка или куче до 10 кг и поддържане на упойка до 30 мин. (прегледът или манипулацията се таксуват отделно) 10-15 лв.
Упояване на куче над 11 кг и поддържане на упойка до 30 мин. (прегледът или манипулацията се таксуват отделно) 15-25 лв.
Упояване на котка или куче до 10 кг и поддържане на упойка над 30 мин. (манипулацията се таксува отделно) 20-30 лв.
Упояване на куче над 11 кг и поддържане на упойка над 30 мин. (манипулацията се таксува отделно) 30-40 лв.
   
Ваксинации:
Кучешки:
- Puppy 30 лв.
- DHPPi 30 лв.
- DHPPiL 30 лв.
- DHPPiRL 30 лв.
- Rabisin-R 10 лв.
- Biocan M (противогъбична) 20 лв.
Котешки:
- Начална 30 лв.
- Годишна 30 лв.
- Biocan M (противогъбична) 20 лв.
Заешки:
- PESTORIN M 15 лв.
- PESTORIN 15 лв.
За порове: 25 лв.
* По желание на клиента или при доказана свръхчувствителност на пациента към посочените ваксини се използват ваксини с аналогичен ефект, но на други производители. И в двата случая цените на ваксинациите са аналогични на посочените.
Обезпаразитяване външно с препарат /фипронил/ спрей:
до 10 кг 20 лв.
10 кг - 20 кг 40 лв.
20 кг - 40 кг 60 лв.
40 кг - 60 кг 80 лв.
над 60 кг 100 лв.
Администрация и документи:
Издаване и преиздаване на здравен картон 5 лв.
Издаване и преиздаване на международен паспорт 15 лв.
Поставяне на микрочип, включително документообработка 45 лв.
Манипулации (ако се налага упояване, то се заплаща отделно!):
Обезпаразитяване (външно или вътрешно) - цената на продукта се таксува отделно! 2 лв.
Отстраняване на кърлеж (до 4 кърлежа) 5-15 лв.
Отстраняване на над 4 кърлежа 15-30 лв.
Почистване на анални жлези (всъщност сакове) 6-8 лв.
Почистване на ан. жлези в рамките на преглед, ваксинация, манипулация или операция 4 лв.
Почистване и промивка на анални жлези 10-15 лв.
Почистване на анални жлези с въвеждане на антибиотична суспензия 10-15 лв.
Изрязване на нокти на куче 1,50-2,50 лв. / крайник
Изрязване на нокти, зъби и клюн на декоративни птици и гризачи 10 лв.
Сухо почистване на ухо/ши на спокойно животно или с достатъчен контрол от стопанина 5-10 лв.
Сухо почистване на ухо / уши извън горния случай без упойка 15-20 лв.
Промивка на ухо / уши на спокойно животно или с достатъчен контрол от стопанина 15-25 лв.
Промивка на ухо / уши извън горния случай без упойка 25-50 лв.
Отстраняване на чуждо тяло (упойката се заплаща отделно) - извършва се без упойка само при сърдечно или белодробно болни!:
- Отстраняване на чуждо тяло от ухо/уши 10-20 лв.
- Отстраняване на чуждо тяло от лапа 20-30 лв.
- Отстраняване на чуждо тяло от нос 35-60 лв.
- Отстраняване на чуждо тяло от око 20-30 лв.
Вземане на кръв от спокойно или контролирано достатъчно от стопанина куче 10 лв.
Вземане на кръв от буйно куче с недостатъчен контрол на стопанина без упойка 15 лв.
Вземане на кръв от опасно куче с недостатъчен контрол от стопанина - само с упойка!, която се заплаща отделно 10 лв.
Вземане на кръв от котка без упойка 12-15 лв.
Вземане на кръв от котка с упойка (упойката се заплаща отделно!) 10 лв.
Вземане на космена проба 1 лв.
Вземане на епидермална проба 3 лв.
Вземане на раневи секрет за проба 5 лв.
Вземане на телесен секрет за проба 5 лв.
Поставяне на венозен катетър (абокат) 10 лв.
Поставяне на венозен катетър (абокат) на буйно животно без упойка 15-30 лв.
Обработка на повърхностна рана, вкл. повърхностна прясна ухапна рана 10-30 лв.
Повторна и т.н. промивка и/или превръзка на рана 5-10 лв.
Обработка на абсцес/флегмон - без упойка само при сърдечно или белодробно болни! 15-65 лв.
Катетеризация на мъжка котка за вземане на стерилна урина – само с упойка! 5-10 лв.
Катетеризация на мъжко куче за вземане на стерилна урина 10-15 лв.
Катетеризация на мъжки котка или куче при липса на уриниране и др. проблеми 15-20 лв.
Катетеризиране на женско животно 20-30 лв.
Клизма – куче 15-70 лв.
Клизма – котка 15-20 лв.
Пункция на става 20-30 лв.
Абдоминоцентеза – диагностична 20 лв.
Абдоминоцентеза – терапевтична 30-150 лв.
Торакоцентеза – диагностична 20 лв.
Торакоцентеза – терапевтична 30-150 лв.
Перикардиоцентеза 100-180 лв.
Цистоцентеза 10-30 лв.
Превръзка/шина – ниво 1 5-10 лв.
Превръзка/шина – ниво 2 10-20 лв.
Превръзка/шина – ниво 3 30-40 лв.
Превръзка/шина – ниво 4 40-70 лв.
Промиване на препуциум/влагалище 8-20 лв.
Екстракция на зъб - без упойка само при сърдечно или белодробно болни! 20-45 лв.
Отстраняване на зъбен камък с ултразвук на котка - без упойка само при сърдечно или белодробно болни! (изваждане на зъб, ако се наложи, се таксува отделно по 7-10 лв. на зъб):
- 1-ва степен 30 лв.
- 2-ра степен 40 лв.
- 3-та степен 50 лв.
- 4-та степен 60-70 лв.
Отстраняване на зъбен камък с ултразвук на куче - без упойка само при сърдечно или белодробно болни! (изваждане на зъб, ако се наложи, се таксува отделно по 7-15 лв. на зъб):
- 1-ва степен 30-35 лв.
- 2-ра степен 40-45 лв.
- 3-та степен 50-60 лв.
- 4-та степен 70-80 лв.
Изваждане на млечни зъби (за всички налагащи го зъби) 50-70 лв.
Изкуствено осеменяване на куче 130-160 лв.
Диагностика:
Лаборатория:
Кръвни изследвания:
Пълна кръвна картина 15 лв.
Биохимични показатели – за показател 2-5 лв.
Стандартен панел (биохимия, глюкоза и пкк) 30 лв.
Стандартен панел без пкк 20 лв.
Кръвна натривка за дкк 10 лв.
Кръвна натривка за друго изследване (напр. бабезия) 15-30 лв.
Глюкоза – глюкомер 5 лв.
Глюкозна крива 25-80 лв.
Изследване на урина:
- тест лента 6 лв.
- рефрактометър 10 лв.
- под микроскоп 10-20 лв.
Копроовоскопия 15 лв.
Копроовоскопия - контролна 7 лв.
Цитологично изследване 10-30 лв.
Изследване на космено - епидермална проба 15 лв.
Посявка за дерматофити 30 лв.
Тест – парвовироза, гана, котешка левкемия, FPV и т.н. 25-45 лв.
Пункционна биопсия 30 лв.
Тъканна биопсия 40-80 лв.
Ехография – коремни органи - котка 30 лв.
Ехография - коремни органи - куче 30-45 лв.
Ехография – коремни органи /частично/ - котка 20-25 лв.
Ехография – коремни органи /частично/ - куче 20-30 лв.
Електрокардиограма - начална (диагностична) с тълкуване 20 лв.
Електрокардиограма - контролна 10 лв.
ЕКГ без тълкуване (на пациент, изпратен от колега) 15 лв.
Разпечатка на стара електрогардиограма 2 лв.
Подстригване:
Кучета 30 лв.
Кучета -частично 15-20 лв.
Кучета – лапи и уши 15 лв.
Други едри породи (30 - 40 кг) 40 лв.
Гигантски породи (над 40 кг) 45-50 лв.
Котки - задължително с упойка(!), включена в цената 45 лв.
* Цената за кучета е за подстригване без упойка. Ако се налага такава, тя се заплаща допълнително в размер на 15 - 55 лв. Съгласно раздел „Упояване” на ценоразписа.
Хотел:
През работно време за котка 8 лв.
24 часа за котка 15 лв.
24 ч. гризачи, влечуги и птици 5-10 лв.
* Цената за хотел включва обслужване и стандартна (нелечебна) храна от най-висок клас (само за котки).
За екзотичните животни храната се осигурява от собственика.
Хирургия (цената не включва упойката):
Кожни рани:
- 1-ва степен 15-40 лв.
- 2-ра степен 30-50 лв.
- 3-та степен 40-100 лв.
- 4-та степен 50-200 лв.
пластика на кожни рани 120-200 лв.
Оперативно отстраняване глава на кърлеж 45-60 лв.
Обработка по спешност (вкл. зашиване, ако раната позволява) на наранени крайници с кървящи съдове, увредени сухожилия и т.н. 100-150 лв.
Кастрация на мъжко куче (цената включва упойката ):
- до 10кг. 60 лв.
- 11 - 20кг. 60-70 лв.
- 21 - 40кг. 70-90 лв.
- над 40кг. 90-110 лв.
Кастрация на женско куче (цената включва упойката):
- до 10 кг. 100 лв.
- 11 - 20кг. 110-120 лв.
- 21 - 40кг. 120-130 лв.
- над 40кг. 130–140 лв.
Кастрация на женска котка 80 лв.
Кастрация на мъжка котка 50 лв.
Кастрация на заек/гризачи:
- мъжко животно 60-80 лв.
- женско животно 80-100 лв.
Кастрация на пор с екстирпация на анални жлези:
- мъжко животно 200 лв.
- женско животно 250 лв.
Кастрация на крипторхид – котка 80-100 лв.
Кастрация на крипторхид – куче 120-150 лв.
Допълнителна такса при кастрациите при:
- по време на разгонване 20%
- при бременност 60%
- затлъстяване 20%
Екстирпация на анални жлези 120-180 лв.
Отстраняване на кожен тумор / кожни тумори 100-200 лв.
Мастектомия – куче 100-200 лв.
Мастектомия – котка 100-150 лв.
Умбиликална херния 55-100 лв.
Ингвинална, скротална, фемурална херния 100-200 лв.
Травматична херния / евентрация 150-250 лв.
Перинеална херния 150-300 лв.
Перинеални тумори 100-250 лв.
Корекция на изпадане на ректума:
- без некроза на червото 40-80 лв.
- с некроза на червото 150-150 лв.
- колопексия 150-250 лв.
Ректовагинална фистула - котка 120-150 лв.
Ректовагинална фистула - куче 120-180 лв.
Атрезия на ануса - котка 120-150 лв.
Атрезия на ануса - куче 120-180 лв.
Комбинация от ректовагинална фистула и атрезия на ануса 230-400 лв.
Операции в областа на главата:
Пластика на твърдо небце 120-200 лв.
Пластика на меко небце 120-200 лв.
Ороназална фистула 60-200 лв.
Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/ 80-200 лв.
Екстирпация на слюнчена жлеза 120-200 лв.
Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно 100-150 лв.
Cherry eyе - едностранно 80-100 лв.
Корнеална язва – скарификация 70-90 лв.
Корнеална язва – конюнктивална лапичка 120-200 лв.
Пришиване на клепачи /трети клепач/ 70-100 лв.
Корнеално чуждо тяло 60-200 лв.
Хирургично лечение на панус 85-200 лв.
Хирургично отстраняване на ектопични мигли 85-200 лв.
Рани на клепачите 90-200 лв.
Тумор/и на клепачите 120-200 лв.
Проптозис на очната ябълка 100-180 лв.
Енуклеация - едностранно 100-180 лв.
Отохематом - едностранно 100-120 лв.
Ушна пластика 120-150 лв.
Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал 80-200 лв.
Аблация на ушния канал 150-400 лв.
Лечебно купиране на уши 80-180 лв.
Операции на хранопровода – шийна област 150-300 лв.
Операции на хранопровода – гръдна област 500-800 лв.
Коремни операции:
Диагностична лапаротомия – куче до 30 кг 60-80 лв.
Диагностична лапаротомия – куче над 31 кг 80-100 лв.
Диагностична лапаротомия – котка 60-80 лв.
Пиометра – куче до 14 кг 110 лв.
Пиометра – куче 15 - 25 кг 130 лв.
Пиометра – куче 26 - 40 кг 150 лв.
Пиометра – куче над 41 кг 170 лв.
Пиометра на куче над 6 г. 10 лв. над горните цени
Пиометра на куче над 12 г. 20 лв. над горните цени
Пиометра – котка до 6 г. 120-130 лв.
Пиометра - котка 6 – 12 г. 130-140 лв.
Пиометра на котка над 12 г. 140-150 лв.
Цезарово сечение – куче 160-200 лв.
Цезарово сечение – котка 160-200 лв.
Спленектомия – куче 150-250 лв.
Спленектомия – котка 150-200 лв.
Гастротомия 150-200 лв.
Частична гастректомия 200-250 лв.
Пилоропластика 200-250 лв.
Ентеротомия 150-250 лв.
Ентероанастомоза 200-250 лв.
Комбинация от гастротомия и ентеротомия или ентероанастомоза 250-350 лв.
Мегаколон 200-300 лв.
Инвагинация 250 лв.
Превъртане / разширение на стомаха 350-600 лв.
Оперативно лечение на перитонит 120-400 лв.
Операции на уринарните/половите пътища:
Цистотомия 150-200 лв.
Поставяне на цистостомален катетър 100 лв.
Отстраняване на тумори на пикочния мехур 120-300 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на котка 120-200 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на куче до 25 кг 120-250 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур на куче над 25 кг 250-300 лв.
Уретротомия – куче 100-200 лв.
Скротална уретростомия – куче 200-300 лв.
Перинеална уретростомия – котка 150-180 лв.
Реуретростомия 120-200 лв.
Травматично разкъсване на уретрата 120-300 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент до 10 кг 120-140 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент 11 - 25 кг 150-170 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент 26 - 40 кг 180-210 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия на пациент над 41 кг 220-250 лв.
Вагинални тумори – тазов капак 300-600 лв.
Тестикуларни тумори 100-150 лв.
Изпадане на влагалище/пенис 120-200 лв.
Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс 100-150 лв.
Екстирпация на бъбрек 200-300 лв.
Простатен абсцес 220-500 лв.
Простатна циста 220-500 лв. 
Операции на дихателната система:
Пластика на ноздри 100-150 лв.
Трахеотомия 80-200 лв.
Лобектомия на бял дроб 500-800 лв.
Диафрагмална херния 200-500 лв.
Ортопедични операции (цената се определя от степента на фрактурата, теглото и възрастта на пациента и от използвания фиксатор - игла, серклаж, пластина, външен и т.н.):
Луксация на долночелюстна става – закрито наместване 60-100 лв.
Фрактури на долна челюст 150-280 лв.
Фрактури на горна челюст 150-350 лв.
Фрактури на пръста 90-150 лв.
Ампутация на пръст 80-120 лв.
Фрактура – метакарпус – куче 100-200 лв.
Фрактура – метакарпус – котка 100-200 лв.
Фрактура – метатарзус – куче 100-200 лв.
Фрактура – метатарзус – котка 100-200 лв.
Фрактури – киткова става 250-300 лв.
Фрактури – тарзална става 250-300 лв.
Фрактура – радиус 180-300 лв.
Фрактура – тибия 150-300 лв.
Фрактура – раменна кост 150-300 лв.
Фрактура – бедрена кост 150-400 лв.
Фрактура – лопатка 150-500 лв.
Фрактури – таз 220-500 лв.
Фрактури на ребра, гръден капак 200-500 лв.
Луксация на тазобедрена става:
- закрито наместване 70-100 лв.
- оперативно наместване 250-400 лв.
Луксация на тарзална става – изкуствени връзки 200-500 лв.
Скъсана предна кръстна връзка: изкуствени връзки:
- пациент до 15 кг. 180-300 лв.
- пациент над 15 кг. 200-300 лв.
Скъсана предна кръстна връзка: tibial wedge 400-600 лв.
Луксация на патела /първа до четвърта степен/ 150-600 лв.
Възстановяване на сухожилия 100-300 лв.
Остеотомия на бедрената глава 150-280 лв.
Артродеза – киткова става 250-500 лв.
Артродеза – тарзална става 250-500 лв.
Ампутация на гръден крайник – котка 150-200 лв.
Ампутация на гръден крайник – куче до 20 кг 150-250 лв.
Ампутация на гръден крайник – куче над 21 кг 200-250 лв.
Ампутация на тазов крайник – котка 150-200 лв.
Ампутация на тазов крайник – куче до 20 кг 150-200 лв.
Ампутация на тазов крайник - куче над 21 кг 200-250 лв. 
*Обявената цена за кастрация  включва стандартни тип и количества упойка и консумативи. 
** Ако за извършване на манипулации, неналагащи в стандартния случай упойка, се наложи такава поради недостатъчен контрол от страна на стопанина върху животното, манипулацията се оскъпва с 10 - 55 лв. в зависимост от вида и килограмите на пациента, продължителността на поддържане на упойка и използването или не на стрела съгласно раздел „Упояване” по-горе;
***Преди всяка операция или изискваща упойка манипулация стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида упойка след обстойно разяснение от лекаря. Ако изборът им не съвпада с мнението на лекаря, подписват допълнителна декларация;
**** Цената на операцията включва и отстраняването на конците от операцията.
Стационарно лечение 
24 часа за котка  15-30 лв.
24 ч. гризачи, влечуги и птици  10-15 лв.
* За котки - цената включва обслужване и стандартна (нелечебна) храна от най-висок клас. Лечебната храна и манипулациите се заплащат допълнително
** За гризачи, влечуги и птици - храната се осигурява от собственика, лечението се заплаща допълнително.
Евтаназия (хуманно умъртвяване):
- Котка 30 лв.
- Куче  30-50 лв.
- Куче над 45 кг 60 лв.
Аутопсия котка 30-60 лв.
Аутопсия куче 30–100 лв.
 
ЛЕКАРИТЕ В амбулаторията ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ