Паразитите на плъхчето Нико

След като Нико (1год.) случайно се срещнала със свой див събрат собствениците и забелязали, че се чеше твърде често. Също така видели, че на гърба и има дребни кафяви паразити . При прегледа на Нико установихме зачервяване на гърба в триъгълна форма и наличие на гниди в основата на косъма. След изследване на косми под микроскоп потвърдихме, че става въпрос за Polyplax Sp.

Най-честата причина за педикулоза (заразяване с въшки) при плъхове е Polyplax spinulosa. Polyplax са смучещи въшки от Разред Anoplura. Предаването е чрез директен контакт.. Възрастните обитават предната част на гърба на гостоприемника и снасят яйцата си в основата на косъма.

Множество гниди в основата на косъм:

P.spinulosa – женска с яйца (http://www.wilda.unas.cz/nemoci-kozni.php)
Това изображение показва женски Polyplax. Женските са по-дълги и приблизително 1,5 мм; мъжките са по-къси и по-дебели. Жизненият цикъл на P. spinulosa е от 25 до 28 дни.

Клинични признаци:

Клинични признаци, свързани с Polyplax Sp. включват анемия, безпокойство и обща слабост,. P.spinulosa може да предава Hemobartonella Мурис, Trypanosoma lewisi, и Rickettsia typhi.

Лечение:

Още след първото третиране сърбежа изчезна.