Това е една от задължителните процедури наред с обезпаразитяването и ваксинирането. Обикновено с напредване на възрастта нашите любимци започват все по–често да страдат от хронични и дегенеративни заболявания, за чието лечение е важно своевременното диагностициране. Нашата препоръка е след 5-6 годишна възраст поне веднъж в годината да се правят такива клинични прегледи, и при необходимост да се назначават допълнителни лабораторни и клинични изследвания. Едни от най-често срещаните заболявания в нашата клиника при възрастните пациенти са сърдечните и туморните заболявания за които е изключително важно своевременното диагностициране било то оперативна или лекарствена.

Ние разполагаме с модерен ветеринарен ехограф с който могат да се диагностицират огромен брой сърдечни и туморни заболявания, ранна бременност и много други.

Други изследвания които понякога налагат при един по-задълбочен преглед са:

 • пълна кръвна картина
 • биохимично изследване на кръв
 • измерване на кръвна захар
 • изследване на урина
 • копро-во-ларвоскопско изследване
 • микробиологично изследване
 • цитонамазка
 • изследване на кожна проба за паразити и за гъбични заболявания -тест с тест с флуресцин
 • измерване на слъзна секреция
 • отоскопиране и много други

Изследване за дирофилариоза

Придвид разпространението на дирофилариозата в почти цяла България (Бургас, Русе, Хасково, Силистра, Пловдив, Стара Загора, Варна, София и др. ), препоръчително е в съответствие с добрата ветеринарна практика, всички животни на възраст от 6 месеца нагоре да се изследват за наличие на възрастни дирофиларии преди да се започне профилактично третиране. Препоръчва се също така кучетата да се изследват периодично за заразяване с дирофилариоза, като важна част от профилактиката срещу разпространението на заболяването, дори и при ежемесечна профилактика. Продуктътите преденазначени за профилактика не са ефикасни при възрастни D. immitis.

Специфични диагностични тестове.

Тестове за микрофиларии в кръвта. Лесни за приложение, евтини.

 • без концентрация – директно в капка хепаринизирана кръв. Необходими са микроскоп с увеличение 40х, предметни и покривни стъкла. Микрофилариите са подвижни и се различават лесно на фона на еритроцитите. Ефективността е около 60 %.
 • с концентрация – метод на Knott. Необходими са 1 мл кръв, 9 мл 2 % формалин, центрофуга с 1500-2000 оборота, епруветки. За по-лесно откриване на микрофилариите може да се използва и метиленово синьо 0,1 %. В епруветка са смесват 1 мл кръв и 9 мл 2 % формалин. Центрофугират се 10 минути на около 1500 оборота. Супернатантата се отлива с рязко движение. Утайката се разбърква внимателно. Една капка от нея се смесва с една капка метиленово синьо 0,1 %, макар че на добър микроскоп микрофилариите се виждат и без оцветяване. При този метод на зрителното поле микрофилариите са неподвижни и изпънати по права линия. В утайката освен тях има и левкоцити, чиято клетъчна обвивка не се разрушава така лесно, както на еритроцитите. Ефективността на метода е около 80 %.

Серологични тестове.

Лесни за приложение, скъпи, над 95 % ефективност. Те улавят скрити инфекции, при които липсват микрофиларии в кръвта. Около 10-30 % от кучетата с дирофилария нямат микрофиларии в кръвта. Това може да се дължи на различни фактори – имунна реакция на организма унищожаваща микрофилариите, присъствие на паразити само от единия пол, скорошно третиране с ларвицидни средства (Ivermectin и др.).

Изследване по PCR (polymerase chain reaction).

Нов метод. Недостъпен в България. Има недостатъци – прекалено голяма чувствителност. Положителен е не само при възрастни червеи, а и при ларви L 3, L 4 и L 5.

При своевременното откриване на дадено заболяване шансовете за благоприятен изход са многократно по-големи за което помагат профилактичните прегледи/изследвания и консултации при вашият ветеринарен лекар.