Всяка държава има вариация в изискванията, най-актуална информация ще получите от тук или от посолството на съответната държава в България.

Хората, които имат домашни любимци, знаят колко е трудно да намерят кой да се грижи за кучето им (или котката), ако им се наложи да пътуват, независимо дали в страната или в чужбина. Хотелите за кучета и котки са добро, но скъпо решение. Затова някои стопани предпочитат да вземат и домашния си любимец, когато тръгват на път.

България е страна, членка на Европейския съюз, така че в рамките на ЕС можете да пътувате със своето куче или котка, но само ако те притежават валиден паспорт, с информация за всички направени ваксини – против бяс и пр.

Изисквания при транспорт на домашен любимец
(активна с текста от секция „Изисквания при транспорт“)

Какво представлява ветеринарномедицинският паспорт, с който домашният любимец да може да пътува безпроблемно в рамките на Европейския съюз?

Ето какво пише за паспорта на домашните любимци в официалния портал на Европейския съюз:
„Пътуването с котка или куче вече е много по-лесно с новия паспорт за домашни любимци на ЕС, който може да ви бъде издаден от всеки ветеринар. Всички котки и кучета трябва да имат паспорт, удостоверяващ наличието на валидна ваксинация против бяс.“

Паспортът за движение на домашни любимци – видове кучета, котки и порове, между държавите-членки на Европейския съюз, се издава по съответния образец и има следните характеристики:

 • Данни за собственика на домашния любимец: трите имена и адрес, вкл. държавата;
 • Описание на животното: име (както е заявено от собственика), вид, порода, пол, дата на раждане, козина (цвят и тип), снимка (не е задължителна);
 • Идентификация на животното: номер на микрочип; дата на поставяне на микрочипа; местоположение на микрочипа – най-добре е микрочипът да отговаря на изискванияата на ISO Standard 11784 или 11785, защото в противен случай има вероятност да не може да бъде разчетен при проверка; номер на татуировка и дата на татуиране;
 • Ваксинация против бяс: дата на ваксиниране, производител на ваксината – име на продукта и номер на партидата, датата, до която е валидна ваксината; подпис и официален печат (печат с името, местоработата и номера, с който въпросният лекар е регистриран в Националната ветеринарномедицинска служба);
 • Серологичен тест за бяс (кръвна проба), където е необходимо: следва да се прави в лаборатория, одобрена от ЕС, ветеринарят със сигурност ще е запознат с изискванията;
 • Допълнителен серологичен тест – в случай, че резултатите от първия тест не са били задоволителни;
 • Информация за третиране за кърлежи (в някои страни): вписва се производителят и наименованието на продукта, както и датата на третиране и срокът на действие*;
 • Третиране за ехинококи: отново се отбелязва производителят и наименованието на продукта, както и датата на третиране и срокът на действие*;
 • При пътуване – третирането срещу паразити трябва да бъде направено не по-малко от 24 часа, но не повече от 48 часа, преди домашният любимец да бъде качен и регистриран в транспортното средство;
 • Информация за други ваксинации;
 • Клинични прегледи – удостоверяват, че животното може да издържи съответното пътуване;
 • Легализация: вписва се името на легализиращия орган, датата и се добавят подпис и печат (клеймо);
 • Последната секция може да съдържа допълнителни данни от друго естество, озаглавена е „Други.“

Държави, членки на ЕС: Австрия, Белгия, България,Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия*, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта*, Нидерландия, Обединеното кралство*, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швеция*..

И накрая – паспортът е син на цвят и данните в него се попълват на официалния език на държавата-членка на ЕС, т.е. на български език.

Източник на информациятa: http://www.stay-at.com

Пътуване с домашен любимец до Обединеното кралство

*подробности тук.

Най-общо, за да има право да влезе в Обединеното кралство, кучето (или котката) трябва да отговаря на следните условия:

 1. Да има поставен подкожен микрочип—микрочипът трябва да отговаря на изискванияата на ISO Standard 11784 или 11785, защото в противен случай има вероятност поставеният чип да не може да бъде разчетен при проверката; трябва да сте сигурни, че чипът, който се поставя на кучето, може да бъде разчетен;
 2. Да е ваксинирано против бяс— НОВО! от 01.01.2012г.отпада изискването за серологичен тест на антитела против бяс.При пътуване до Обединеното кралство е необходимо животното да се ваксинира с противобясна ваксина 21 дни преди датата на пътуване няма изключения от това правило, дори домашният ви любимец да е с текуща противобясна ваксина.Ако ваксинациятя се поставя на две части, 21 дни се изчисляват от датата на втората ваксина. Период на изчакване не е необходим при последващи пътувания до ОК, ако животното е ваксинирано редовно.Ваксината задължително трябва да е направена след поставянето на чипа. необходимо е следните данни да бъдат записани в паспорта на кучето, когато се прави ваксината:
 3. Паспорт – по европейски изисквания с порълнени данни:
  Дата на раждане, възраст
  Номер на микрочипа, дата и място на поставяне
  Дата на ваксиниране с противобясна ваксина
  Производител на ваксината, име на продукта
  Датата, до която е валидна направената ваксина
  Дата на обезпаразитяване за ендопаразити (ехинококи)-само при кучета!
  Кръвна проба (серологичен тест)—от 01.12.2011г. НЕ СЕ ИЗИСКВА!
 4. Третиране срещу плоски червеи (ехинококи) – важи само за кучета: преди влезане в ОК, всички кучета (включително кучета водачи) трябва да бъдат третирани за плоски червеи. Препарата трябва да бъде приложен от вет.лекар не по-малко от 24 часа и не повече от 120 часа ( 1-5 дни) преди часа на пристигане в ОК.Препаратът трябва да съдържа Praziquantel. Няма изискване за третиране срещу ектопаразити (кърлежи, бълхи).
  Ако преди навлизането ви в ОК са изминали по-малко от 24 часа ще трябва изчакате да минат оставащите часове и тогава да преминете с домашния си любимец.Ако са минали повече от 120часа от третирането ще трябва да го повторите, да бъде записано това в съответния документ и да изчакате пълни 24 часа преди да влезете в ОК.Това може да стане в карантинни помещения.
 5. Организирайте пътуването на домашния си любимец с лицензирана транспортна компания по разрешен/одобрен маршрут.