Някои състояния налагат по-продължително лекарско наблюдение. Стационарното лечение е изключително важно в редица случаи и осигурява благоприятния изход при много заболявания:

  • при тежки хирургични интервенции, изискващи в следоперативния период поставянето на обезболяващи /операции на гръден кош,ортопедични операции, мастектомия/
  • при операции на храносмилателната система /превъртян стомах, чуждо тяло в стомах, черва/, изискващи интензивна флуидна терапия и постепенно захранване
  • при операции на пикочо-половата система, изискващи постоянно следене на отделителната функция на бъбреците
  • при заразни болести с тежко протичаща клиника /парвовироза, панлевкопения, инфекциозен хепатит/ – изискващи постоянно следене състоянието на пациента, неговите показатели и постоянна корекция на провежданото лечение.

Амбулаторията предлага безплатна хоспитализация в рамките на работния ден на всички свои пациенти претърпели различни хирургични интервенции. Това дава възможност пациента да се възстанови напълно от анестезията под постоянното наблюдение на лекар, следящ всички жизнени показатели и функции.