Предлагаме уютна и хигиенична атмосфера за любимите ви животинки в домашни условия, качествена храна, както и индивидуални боксове за всяко едно животно.
*Социализираните животни може да се отглеждат и свободно (стига натовареността на хотела да го позволява).

В хотела се приемат котки, гризачи, птици и рептилии.

*Хотелът разполага с 24 часово ветеринарномедицинско обслужване!


При настаняването им в хотела животните трябва:

  • Да са здрави (болните животни се настаняват в отделно помещение – стационар)
  • Да имат поставена ваксина
  • Да са обезпаразитени вътрешно и външно
  • Да имат валиден ветеринарно-медицински паспорт
  • Да не са агресивни спрямо други себеподобни и хора

 Престоят в хотела включва:

  • Индивидуално отношение и подход към всяко животно
  • Разходка 2 – 3 пъти дневно
  • Хранене един или два пъти дневно с подходяша храна в зависимост от хранителният режим, вида и породата.

* За животни със специални хранителни потребности (лечебно/диетично хранене) стойността на храната се заплаща допълнително.

*Приемат се и животни нуждаещи се от продължително лечение/ рехабилитация. За подробности вижте секция „Стационарно лечение”